ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • Προφίλ Αγοραστή

  Προκηρύξεις Συμβάσεων της Αναθέτουσας Αρχής

   • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Μικρή Επανάσταση στην Εκπαίδευση- Υποέργο 1:Προμήθεια εκπαιδευτικών Κιτ (Ημερομηνία ανάρτησης: 28/04/2022) Κλειστή
    [Περίληψη Διακήρυξης]   [Αρχεία]  
   • Μελέτη ανάπλασης - αναβάθμισης Χ.Ζ.Λ. Λειψών και ανάπλασης δημόσιων υπαίθριων χώρων σε επαφή με τη Χ.Ζ.Λ. του οικισμού των Λειψών (Ημερομηνία ανάρτησης: 03/01/2022) Κλειστή
    [Περίληψη Διακήρυξης]  [Τεύχη δημοπράτησης]  
   • Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Ημερομηνία ανάρτησης: 06/08/2021) Κλειστή
    [Περίληψη Διακήρυξης]   [Αρχεία]  
   • Συμπληρωματικά στοιχεία του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Δήμου Ανάφης» (Ημερομηνία ανάρτησης: 10/11/2020) Κλειστή
    [Σχέδιο προμελέτης]   [Έγκριση προμελέτης]  
   • Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου κτιρίου στον οικισμό Ιουλίδας (Ημερομηνία ανάρτησης: 03/11/2020) Κλειστή
    [Προκήρυξη]  [Τεύχη Δημοπράτησης]  

  Προηγούμενη12Επόμενη

  Επιστροφή