ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Προφίλ Αγοραστή

  Προκηρύξεις Συμβάσεων της Αναθέτουσας Αρχής

   • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πλωτών προβλητών για τον ελλιμενισμό σκαφών στον λιμένα Αντιπάρου (Ημερομηνία ανάρτησης: 07/06/2023) Κλειστή
    [Περίληψη Διακήρυξης]   [Αρχεία]  
   • Προμήθεια ενός (1) ανισότροχου ελαστικοφόρου εκσκαφέα-φορτωτή για τις ανάγκες του Δήμου Ερυμάνθου (Ημερομηνία ανάρτησης: 01/06/2023) Κλειστή
    [Περίληψη Διακήρυξης]   [Αρχεία]  
   • Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» (Ημερομηνία ανάρτησης: 31/05/2023) Κλειστή
    [Περίληψη Διακήρυξης]   [Αρχεία]  
   • Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Ιωαννιτών (Ημερομηνία ανάρτησης: 30/05/2023) Κλειστή
    [Περίληψη Διακήρυξης]   [Αρχεία]  
   • Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού» για τις ανάγκες του Δήμου Η.Ν. Ψαρών (Ημερομηνία ανάρτησης: 05/05/2023) Κλειστή
    [Περίληψη Διακήρυξης]   [Τεύχη δημοπράτησης]  
   • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Μικρή Επανάσταση στην Εκπαίδευση- Υποέργο 1:Προμήθεια εκπαιδευτικών Κιτ (Ημερομηνία ανάρτησης: 28/04/2022) Κλειστή
    [Περίληψη Διακήρυξης]   [Αρχεία]  
   • Μελέτη ανάπλασης - αναβάθμισης Χ.Ζ.Λ. Λειψών και ανάπλασης δημόσιων υπαίθριων χώρων σε επαφή με τη Χ.Ζ.Λ. του οικισμού των Λειψών (Ημερομηνία ανάρτησης: 03/01/2022) Κλειστή
    [Περίληψη Διακήρυξης]  [Τεύχη δημοπράτησης]  
   • Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Ημερομηνία ανάρτησης: 06/08/2021) Κλειστή
    [Περίληψη Διακήρυξης]   [Αρχεία]  

  Προηγούμενη12Επόμενη

  Επιστροφή