ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Το προσωπικό της ΕΕΤΑΑ

  Στην Ε.Ε.Τ.Α.Α., απασχολούνται σήμερα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 103 εργαζόμενοι από τους οποίους οι 67 είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, οι 21 έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές και οι τρεις (3) έχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών.

  Το Ανθρώπινο Δυναμικό της Ε.Ε.Τ.Α.Α. αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες με πλούσια εμπειρία σε θέματα τοπικής περιφερειακής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης, κοινωνικής πολιτικής και ανθρώπινων πόρων, πολιτισμού, τουρισμού και περιβάλλοντος, πληροφορικής και τεχνολογικών εφαρμογών, οργάνωσης και διοίκησης.

  Διευθυντές
  Κωνσταντίνος Γκλίναβος, Οικονομολόγος, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
  Παρασκευή Βερβερίδου, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού.
  Γεωργία Γκόνου, Πολιτική Επιστήμων, Msc Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Διευθύντρια Έρευνας, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΕΤΑΑ
  Ιωάννης Γούπιος, Οικονομολόγος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Περιβάλλοντος
  Παναγιώτα Παναγιωτάκου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας
  Χαράλαμπος Λάμπρου, Πολιτικός Επιστήμων, MSc Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Διευθυντής Ειδικού Τομέα Δράσεων (Ε.Φ.Δ.) Επιχειρησιακών Τομεακών Προγραμμάτων και Υποστήρηξης - Παρακολούθησης Έργων.
  Κωνσταντίνα Πέππα, Κοινωνιολόγος, Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Δικηγόρος, Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας.