ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • EETAA-Διευκόλυνση Πρόσβασης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

  Διευκόλυνση Πρόσβασης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

  Ρύθμιση μεγέθους περιεχομένου σελίδας - Μετακίνηση στη σελίδα

  Ctrl και + :Μεγέθυνση του περιεχομένου της σελίδας
  Ctrl και - :Σμίκρυνση του περιεχομένου της σελίδας
  Ctrl και 0 :Αρχικό μέγεθος περιεχομένου σελίδας
  Home :Μετακίνηση στην αρχή της τρέχουσας σελίδας
  End :Μετακίνηση στο τέλος της τρέχουσας σελίδας

  Ρύθμιση Αντίθεσης

  Για να επιτύχετε υψηλή αντίθεση στους περισσότερους φυλλομετρητές (browsers), πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα :

  αριστερό ALT, αριστερό SHIFT και PRINT SCREEN.

  Με τα ίδια πλήκτρα μπορείτε να απενεργοποιήσετε την υψηλή αντίθεση. 

  Περιήγηση με το πληκτρολόγιο

  Τα μενού και οι επιλογές του δικτυακού τόπου είναι προσβάσιμα και με τη χρήση του πλήκτρου TAB 
  Επιπλέον, ειδικές σελίδες του ιστοτόπου είναι προσβάσιμες με τη χρήση πλήκτρων γρήγορης πρόσβασης, ως εξής:

  h :
  Μετάβαση στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου
  m :
  Μετάβαση στο χάρτη πλοήγησης του δικτυακού τόπου
  c :
  Μετάβαση στη σελίδα με τα στοιχεία επικοινωνίας
  a :
  Μετάβαση στις ανακοινώσεις του δικτυακού τόπου
  k :
  Μετάβαση στη σελίδα των Εκδόσεων
  s :
  Μετάβαση στη σελίδα των Παιδικών Σταθμών
  b :
  Μετάβαση στη σελίδα του "Βοήθεια στο Σπίτι"
  v :
  Μετάβαση στη σελίδα "Δομές για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών"
  p :
  Μετάβαση σε αυτή τη σελίδα του δικτυακού τόπου

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι περιηγητές (browsers) που χρησιμοποιούνται σήμερα υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή με διαφορετικό τρόπο. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο τρόπος χρήσης των πλήκτρων γρήγορης πρόσβασης:

  Browser Συνδυασμός πλήκτρων
  IExplorer 5+ (PC): Alt + αντίστοιχο πλήκτρο, μετά πατήστε Enter
  IExplorer 5+ (Mac):Ctrl + αντίστοιχο πλήκτρο
  Mozilla Firefox:Alt + αντίστοιχο πλήκτρο
  Apple Safari:Alt + αντίστοιχο πλήκτρο
  Google Chrome:Alt + αντίστοιχο πλήκτρο
  Opera:Shift + Escape (εμφανίζει τα διαθέσιμα πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης) + αντίστοιχο πλήκτρο

  Επιστροφή