ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

  Κέντρα Δια Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και
  Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας

  Υποέργο 6
  «Ευαισθητοποίηση, Υποστήριξη και Δικτύωση Αιρετών και Διοικητικών Στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα Δια Βίου Μάθησης»

  Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Αιρετών και Διοικητικών Στελεχών των Δήμων

  Επιστροφή