ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • ΕΕΤΑΑ - Ψηφιοποίηση δεδομένων στους 325 ΟΤΑ

  Ψηφιοποίηση δεδομένων στους 325 ΟΤΑ

  Μέσω του παρακάτω συνδέσμου μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων, των ΟΤΑ εκείνων που συμμετείχαν στην Πράξη "Ψηφιοποίηση Δεδομένων στους 325 ΟΤΑ" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" με την αξιοποίηση πόρων και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Μακεδονίας-Θράκης, Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου και Αττικής, της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013

  Για την είσοδο στην εφαρμογή θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς:
  Χρήστης: otadata
  Κρυφός Κωδικός: otadata

  Eίσοδος στην εφαρμογή