ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
Ανακοίνωση προς τους φορείς για την ένταξή τους στο Μητρώο Φορέων/Δομών για τη Δράση "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023-2024"-Ανακοίνωση      Ανακοίνωση προς τους φορείς για την ένταξή τους στο Μητρώο Φορέων/Δομών για τη Δράση "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023-2024"-Εφαρμογή      Ειδική εφαρμογή για την ένταξή των Φορέων στο Μητρώο Φορέων/Δομών για τη Δράση "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023-2024"      
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού - Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού


   

  Εισηγήσεις στην ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων της πράξης Απλούστευσης των διαδικασιών των ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθμού (30/3/2022)

   

  Περίληψη των παραδοτέων του έργου

   

  Περιγραφή του Έργου

   

  Επιτελική σύνοψη Παραδοτέων του Υποέργου 2

   

  Επιτελική σύνοψη Πακέτου εργασίας 1: Περιγραφή υφιστάμενου επιχειρησιακού μοντέλου / Αποτύπωση, μοντελοποίηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών λειτουργίας


   

  Επιτελική σύνοψη Πακέτου εργασίας 2: Στρατηγικός σχεδιασμός νέου επιχειρησιακού μοντέλου / Απλούστευση, προσομοίωση και προτυποποίησητων διαδικασιών λειτουργίας / Αλλαγές στη νομοθεσία των ΟΤΑ


   

  Επιτελική σύνοψη Πακέτου εργασίας 3: Εκπόνηση προτύπων οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας


   

  Επιτελική σύνοψη Πακέτου εργασίας 4: Προδιαγραφές των αναγκαίων υποσυστημάτων ΤΠΕ και προδιαγραφές διαλειτουργικότητας


   

  Επιτελική σύνοψη Πακέτου εργασίας 5: Σχέδιο Μετάβασης από το υφιστάμενο στο νέο επιχειρησιακό μοντέλο / Σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης


   

  Επιτελική σύνοψη Πακέτου εργασίας 6: Πιλοτικές εφαρμογές


   

  Ημερίδες δημοσιότητας

  Απολογισμός ημερίδων


   

  Διαγωνισμός Υποέργου 2

   


   

  Επιστροφή

  Πρόσφατες εκδόσεις της ΕΕΤΑΑ

  Τα νέα της ΕΕΤΑΑ

  Δείτε όλα τα νέα της ΕΕΤΑΑ ... 

  Χρήσιμες συνδέσεις

  Η Ευρώπη σου
  ΕΣΠΑ 2014-2020
     ΥΠΕΣ
     ΚΕΔΕ
  ΕΝΠΕ
  ΕΚΠΑ-ΚΕΔΕ-ΕΕΤΑΑ