ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας

  Σας καλωσορίζουμε
  στην Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024

  Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας ως ο Κυβερνητικός Φορέας ο οποίος φέρει την ευθύνη σχεδιασμού, συντονισμού, παρακολούθησης, προώθησης και διαμόρφωσης των προτάσεων πολιτικής που εφαρμόζονται για την επαγγελματική εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, διά βίου μάθηση και τη νεολαία, ανέλαβε το σύνθετο έργο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 στη χώρα μας.

  Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία θεσμοθέτησης του Τιμητικού Τίτλου της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας για τους Δήμους της Ελλάδος, που θα απονέμεται κάθε  χρόνο σε έναν Δήμο της χώρας.

  Επιστροφή