ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Η Εταιρία / Μέτοχοι

  Το μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α., βάσει του Ιδρυτικού της Νόμου, έχει κατά κατηγορία την εξής διάρθρωση:

  Α.
  Φορείς της Αυτοδιοίκησης
  55%
  Β.
  Το Ελληνικό Δημόσιο
  34%
  Γ.
  Φορείς του κοινωνικού τομέα
  11%

  A. Φορείς της Αυτοδιοίκησης

  α) Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)
  25%
  β) Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)
  10%
  γ) Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων
  - Δυτικής Ελλάδας
  2%
  - Αττικής
  2%
  - Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
  3%
  - Κρήτης
  2%
  - Κεντρικής Μακεδονίας
  2%
  - Ιονίων Νήσων
  2%
  - Θεσσαλίας
  2%
  - Πελοποννήσου
  0,5%
  - Στερεάς Ελλάδας
  1%
  - Βορείου Αιγαίου
  2%
  δ) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζωγράφου
  1,5%

  Β. Το Ελληνικό Δημόσιο

  α) Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 24%
  β) Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 10%

  Γ. Φορείς του κοινωνικού τομέα

  α) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
  5%
  β) Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ)
  2,5%
  γ) Συνεταιρισμός Εργαζομένων Ε.Ε.Τ.Α.Α (Αλ.Τ.Α.Συν.Π.Ε.)
  2%
  δ) Ελαιουργική - Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Παραγωγών Ελαιοκομικών Προϊόντων
  1%
  ε) Κοινοπραξία ΣΥνεταιριστικών Οργανώσεων Σουλτανίνας (Κ.Σ.Ο.Σ)
  0,5%