Κατάλογος εκδόσεων
Έντυπο παραγγελίας

Οι Χωρικές Στρατηγικές στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-2020 (2023)
Οι OTA σε αριθμούς (2022) (2022)
Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Στρατηγικές (ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ) στα Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 - 27 (2022)
ΕΣΠΑ 2021 - 2027 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (2022)
Η Μεταρρυθμιστική Τεχνική μέσα απο την Ιστορική Εξέλιξη των Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων (2022)
Τυπικές Πολιτικές Κοινωνικής Φροντίδας των Δήμων στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια (2022)
Οι OTA σε αριθμούς (2019) (2020)
Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 2019 σε αριθμούς (2019)
Οι OTA σε αριθμούς (2017) (2017)
ΕΣΠΑ 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση (2016)
Καλές πρακτικές στον τομέα του πολιτισμού προς όφελος των τοπικών κοινωνιών (2016)
Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση και Δια Βίου Μάθηση (2015)
Οδηγός καλών πρακτικών (2015)
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα "Καλλικράτης" (Ιούνιος 2014) Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) (2014)
Οι Δήμοι σε αριθμούς (2014) (2014)
Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 2014 σε αριθμούς (2014)
Οδηγός νέων δημοτικών αρχών - Σύστημα διακυβέρνησης (2014)
Οδηγός νέων δημοτικών αρχών - Ορκωμοσία - Δημαιρεσίες (2014)
Οδηγός νέων δημοτικών αρχών - Εποπτεία - Έλεγχος στις πράξεις και τα όργανα της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (2014)
Οι Δήμοι σε αριθμούς (2013) (2013)

Προηγούμενη123456789Επόμενη

ΕπιστροφήΑρχείο csv