Κατάλογος εκδόσεων
Έντυπο παραγγελίας

Οι OTA σε αριθμούς (2022) (2022)
Οι OTA σε αριθμούς (2019) (2020)
Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 2019 σε αριθμούς (2019)
Οι OTA σε αριθμούς (2017) (2017)
ΕΣΠΑ 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση (2016)
Καλές πρακτικές στον τομέα του πολιτισμού προς όφελος των τοπικών κοινωνιών (2016)
Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση και Δια Βίου Μάθηση (2015)
Οδηγός καλών πρακτικών (2015)
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα "Καλλικράτης" (Ιούνιος 2014) Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) (2014)
Οι Δήμοι σε αριθμούς (2014) (2014)
Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 2014 σε αριθμούς (2014)
Οδηγός νέων δημοτικών αρχών - Σύστημα διακυβέρνησης (2014)
Οδηγός νέων δημοτικών αρχών - Ορκωμοσία - Δημαιρεσίες (2014)
Οδηγός νέων δημοτικών αρχών - Εποπτεία - Έλεγχος στις πράξεις και τα όργανα της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (2014)
Οι Δήμοι σε αριθμούς (2013) (2013)
Οι Δήμοι σε αριθμούς (2012) (2012)
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα "Καλλικράτης" (Οκτώβριος 2012) Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) (2012)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Ο Ρόλος των Αιρετών Συμβούλων στο νέο Δήμο (2011)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Η Απασχόληση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (2011)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Αυτοδιοίκηση (2011)

Προηγούμενη123456789Επόμενη

ΕπιστροφήΑρχείο csv