• Η Εταιρία
  • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
  • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
  • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
  • Πρόγραμμα Καλλικράτης
  • Προφίλ Αγοραστή
  • ΥΠΕΣΔΑ ΚΕΔΕ ΕΕΤΑΑ

    Ημερίδες ενημέρωσης δημάρχων και δημοτικών συμβούλων 2014 - 2019 (Β` κύκλος)