ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • EETAA-Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου επί θεμάτων δαπανών ΟΤΑ Α' Βαθμού

  Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου επί θεμάτων δαπανών ΟΤΑ Α' Βαθμού  ΣΗΜΕΙΩΣΗ
  Τα αρχεία στα οποία καταχωρίζεται η νομολογία των ετών 2000 - 2009 προέρχονται από τις εκδόσεις της ΕΕΤΑΑ.
  Τα αρχεία στα οποία καταχωρίζεται η νομολογία των ετών 2010 - 2015 προέρχονται από τον ιστοχώρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου