ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Σχετικά με το έργο

  Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο του "Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010 - 2013", με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ - ΥΠΕΣ) και με χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013" (ΕΠΔΜ), προωθεί τη δημιουργία ολοκληρωμένου Δικτύου Δομών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, το οποίο περιλαμβάνει δεκατέσσερα (14) Συμβουλευτικά Κέντρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, καθώς και είκοσι πέντε (26) Συμβουλευτικά Κέντρα Δήμων και  δέκα εννέα (19) Ξενώνες Φιλοξενίας Δήμων της χώρας που επιλέχθηκαν βάσει πληθυσμιακών και γεωγραφικών κριτηρίων.

  Στόχος του Δικτύου είναι η παροχή υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους για την πρόληψη και καταπολέμηση των σημαντικότερων μορφών έμφυλης βίας (ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμός, trafficking). 

  Συνδετικό ιστό των δομών αποτελεί η τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, η οποία έχει ήδη συμπληρώσει ένα χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας με περισσότερες από 5000 κλήσεις.

  Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), με την ιδιότητα του Συντονιστή Δικαιούχου, υποστηρίζει τη δημιουργία και λειτουργία των παραπάνω αυτοδιοικητικών δομών. Στο πλαίσιο αυτό:

  • δημιούργησε τα κατάλληλα πρότυπα και μεθοδολογικά εργαλεία για την άμεση, ορθολογική και αποτελεσματική ανταπόκριση των Δήμων στο διαχειριστικό πλαίσιο χρηματοδότησης του έργου, τόσο κατά το στάδιο της Ένταξης των Έργων όσο και καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου
  • παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και  εφαρμογή του Έργου και έχει αναπτύξει, για το λόγο αυτό, ηλεκτρονική δέσμη συνεργασίας και συμβουλευτικό γραφείο υποστήριξης των δομών (help desk)
  • πραγματοποιεί τεχνικές συσκέψεις σε τακτά χρονικά διαστήματα
  • δημιούργησε Βάση Δεδομένων, η οποία θα συλλέγει στοιχεία από όλες τις δομές, τα οποία αφορούν τις εξυπηρετούμενες γυναίκες θύματα βίας και τα στελέχη τα οποία εργάζονται στις δομές
  • συνέταξε Οδηγό Δικτύωσης των Δομών

  • εκπονεί Πρότυπο Σχέδιο Βιωσιμότητας των Δομών και υποστηρίζει τους Δικαιούχους Δήμους ως προς την εκπόνηση των δικών τους Σχεδίων Βιωσιμότητας.

  Πληροφορίες που αφορούν τις δομές καθώς και τη γεωγραφική τους θέση μπορείτε να δείτε στο χάρτη που ακολουθεί :

   

   

  Σχετικά με το έργο | Τηλεφωνική γραμμή SOS | Συμβουλευτικά Κέντρα | Ξενώνες Φιλοξενίας
  Οι Δομές στον Χάρτη | Νέα-Ανακοινώσεις | Φωτογραφίες