ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Πρόγραμμα Ανάδειξης Καλών Πρακτικών στους Ελληνικούς Δήμους

  Σας καλωσορίζουμε
  στο Πρόγραμμα Ανάδειξης Καλών Πρακτικών
  στους Ελληνικούς Δήμους

  Το Πρόγραμμα Ανάδειξης Καλών Πρακτικών στους Ελληνικούς Δήμους αποτελεί μια συστηματική μέθοδο, κατά την οποία οι καλές πρακτικές σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία εντοπίζονται, αναδεικνύονται και διαχέονται σε άλλους Δήμους. Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από το Κέντρο Τεχνογνωσίας για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης για να αναδεικνύει τους Δήμους, που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πρωτοβουλίες ή πρότυπα σχέδια σε βασικούς τομείς της δραστηριότητάς τους, με σημαντικό αντίκτυπο στη τοπική κοινωνία.

  Το Πρόγραμμα Ανάδειξης Καλών Πρακτικών στους Ελληνικούς Δήμους υλοποιείται, στο πλαίσιο συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης με το Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

  Στόχος του Προγράμματος είναι ο εντοπισμός, η δημόσια αναγνώριση και η διάδοση βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στους Δήμους της χώρας.

  Η πρόσκληση για υποβολή Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ξεκινά τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016 και θα διαρκέσει έως και τη Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016.

  Τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα Παρουσίασης του Προγράμματος στη Θεσσαλονίκη (πρόσκλησηπρόγραμμα - εισηγήσεις)

  Την Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα Παρουσίασης του Προγράμματος στην Αθήνα (πρόσκλησηπρόγραμμα - εισηγήσεις)

  Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Ανάδειξης Καλών Πρακτικών στους Ελληνικούς Δήμους μπορείτε να βρείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του Προγράμματος, καθώς και στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. (αρμόδιοι: κ. Θανάσης Μπισμπίκης – τηλ. 2131320669, email:ampi@eetaa.gr και κα Αναστασία – Ελπίδα Κουτρουμπέλη - τηλ. 2131320631, email:tkou@eetaa.gr)

  Επιστροφή