ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 686

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Πολιτιστικές Ηµέρες και ∆ιαδροµές Θάλασσας ∆ήµου Πειραιά (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3468
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 16/01/2019 - 31/12/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση απορρύπανσης ακινήτου του Δήμου Αθηναίων στο Βοτανικό (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5076
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/11/2021 - 31/12/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους υπολειπόμενους Οικισμούς Α' και Β ́ Προτεραιότητας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1109
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/10/2015 - 31/12/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1462
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/05/2016 - 31/12/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ- ΔΡΑΣΗ 5β.9.3, Περφέρεια ΑΜΘ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1174
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 04/12/2015 - 31/12/2023

Προηγούμενη123456789...137138Επόμενη

Επιστροφή