ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Κορινθίων

  Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δήμου Κορινθίων λειτουργεί από τις 12 Νοεμβρίου 2013 στην οδό Εθν. Ανεξαρτησίας 58 στην Κόρινθο.

  Αποτελεί υπηρεσία πρώτης γραμμής, παρέχοντας πολλαπλές υπηρεσίες  συμβουλευτικής - κοινωνικής, ψυχολογικής, νομικής στήριξης σε γυναίκες  και στοχεύει στην αντιμετώπιση  και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

  Το Κέντρο είναι στελεχωμένο από κοινωνιολόγο, ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό, ενώ η δημοτική αρχή έχει στον προγραμματισμό της η δομή να αποκτήσει και νομική στήριξη.

  Ο Δήμος για τη λειτουργία του Κέντρου χρηματοδοτείται από την Πράξη "Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της Βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης" του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013".

  Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του Δήμου Κορινθίων

  Επιστροφή