ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας
  Συμβουλευτικού Κέντρου Δήμου Κορινθίων

  • Εγκαίνια του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου Κορινθίων, Τετάρτη 6 Μαϊου 2015
   [Πρόσκληση]  [Δελτίο τύπου]  

  Επιστροφή