Κατάλογος εκδόσεων
Έντυπο παραγγελίας

Οδηγός Σύστασης, Οργάνωσης και Λειτουργίας Ταμιακής Υπηρεσίας των Δήμων (2000)
Οδηγός Αντλιών (2000)
Δημόσια κτίρια για μία αειφόρο ανάπτυξη (2000)
Λεξικό Δημοτικών Διαμερισμάτων (2000)
Οδηγός πεζοδρόμησης (2000)
Οδηγός αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ (2000)
Κανόνες ανάθεσης και εκτέλεσης μελετών, έργων, προμηθειών και εργασιών από τους ΟΤΑ (2000)
Οι δομές για την ισότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (2000)
Οι Επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α' βαθμίδας) (2000)
Βραυρώνα. Πολιτισμός και φύση (2000)
Η Εισαγωγή του Ευρώ και η Τοπική Αυτοδιοίκηση (1999)
Λογιστικός Οδηγός για τους Δήμους (1999)
Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Ελληνική Περιφέρεια (Δ' έκδοση) (1999)
ΚΠΣ 1994-1999. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον". Υποπρόγραμμα 3: "Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος (1999)
Το Internet στις Επιχειρήσεις (1998)
Οδηγός προς ΟΤΑ για τη βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών και κατοικίας (1998)
Οδηγός Χρηματοδοτικών Εργαλείων (1998)
Προσαρμογή ευρωπαϊκών μοντέλων προετοιμασίας και ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας (1998)
Γέφυρες για την εργασία. Οδηγός για την απασχόληση των νέων στην Ευρώπη (1998)
Προώθηση Πολιτικών Ισότητας των δύο φύλων στην Αυτοδιοίκηση (1998)

ΕπιστροφήΑρχείο csv