Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Η Εισαγωγή του Ευρώ και η Τοπική Αυτοδιοίκηση

Έτος έκδοσης: 1999    Σελίδες: 88    Έχει εξαντληθεί

Η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ανέθεσε στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. την εκπόνηση της παρούσας μελέτης για τις επιπτώσεις της εισαγωγής του Ευρώ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στόχος της μελέτης ήταν να καταδείξει τις επιπτώσεις από την εισαγωγή του Ευρώ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να προετοιμαστούν έγκαιρα οι φορείς της (Δήμοι, Κοινότητες, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, λοιπά Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ), καθώς επίσης και να περιγράψει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Αυτοδιοίκηση στην ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών.
Τα πορίσματα της μελέτης που περιγράφονται στην παρούσα έκδοση, αποτελούν χρήσιμο εφόδιο για την ΤΑ και θα δώσουν τη δυνατότητα στους ΟΤΑ να προετοιμαστούν έγκαιρα, οργανωμένα και σωστά ενόψει της εισαγωγής του νέου νομίσματος.

Αρχείο pdf

Επιστροφή