Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Δημόσια κτίρια για μία αειφόρο ανάπτυξη

Έτος έκδοσης: 2000    Σελίδες: 32    Έχει εξαντληθεί

Πρόκειται για οδηγό εφαρμογής της ΚΥΑ 21475/4707 (ΦΕΚ 880Β-19/8/1998) που αφορά στον "Περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με τον καθορισμό μέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων".
Με την έκδοση αυτού του οδηγού επιχειρείται μια εκλαϊκευμένη παρουσίαση των ρυθμίσεων που θεσμοθετήθηκαν με την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρει η άμεση ενεργοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ώστε να δρομολογήσουν τις ενέργειες που προβλέπονται από την ΚΥΑ, από το 1999 και μετά, σχετικά με την οργάνωση και στελέχωση των προβλεπόμενων Γραφείων Ενεργειακής Διαχείρισης, την ένταξή τους στους διάφορους Οργανισμούς των δημόσιων υπηρεσιών (Κεντρική Διοίκηση, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι), την ενεργειακή καταγραφή των κτιρίων τους και τη σταδιακή προαρμογή των προδιαγραφών μελέτης, κατασκευής και επίβλεψης των νέων κτιρίων, που πρόκειται να κατασκευάσουν.

Αρχείο pdf

Επιστροφή