Κατάλογος εκδόσεων
Έντυπο παραγγελίας

Υπαίθρια Διαφήμιση (1998)
Οδηγός για τη βελτίωση των κανονισμών υπηρεσιών και των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. (1998)
Η χορήγηση αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων από τους Δήμους και τις Κοινότητες (1998)
Η Στυλίδα και τα χωριά της περιοχής (1997)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ. Φυσικό περιβάλλον, Ιστορία, Μνημεία, Οικολογικές και Πολιτιστικές Διαδρομές (1997)
Μεταβολές των διατάξεων για τη Φορολογία Δήμων, Κοινοτήτων, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ΝΠΔΔ της ΤΑ, Επιχειρήσεων ΟΤΑ μετά την ισχύ του Ν. 2459/1997 (1997)
Παραδοσιακές συνταγές από τις Κοινότητες Αγίου Αντωνίου, Αγίας Παρασκευής και Περιστεράς του Νομού Θεσσαλονίκης (1997)
Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Π.Δ. 30/96 (ΦΕΚ Α' 21) (1996)
Αρκτικόλεξα που ενδιαφέρουν την Αυτοδιοίκηση (1996)
Οδηγός για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στη Διαχείριση Απορριμμάτων (1996)
Το προσωπικό των ΟΤΑ (Τόμοι Α & Β) (1996)
Το τρίγωνο της συνάντησης, Ουσία-Περιβάλλον-Προσωπικότητα (1995)
Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση (1995)
Η τουριστική προβολή σε επίπεδο Νομού. Ο νέος θεσμός των ΝΕΤΠ (1995)
Οδηγός για την οργάνωση της συντήρησης μονάδων επεξεργασίας λυμάτων (Σειρά επεξεργασίας νερού 2) (1995)
Οδηγός λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας λυμάτων (Σειρά επεξεργασίας νερού 1) (1995)
Η Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Ελληνική Περιφέρεια (Γ' έκδοση) (1995)
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (Π.Δ. 410/1995) (1995)
Πολιτιστική Πολιτική και Αναζωογόνηση των Πόλεων Η εμπειρία της Δυτικής Ευρώπης (1994)
Πολιτισμός και Τοπική Δημοκρατία Η αφανής πλευρά μιας προφανούς σχέσης (1994)

ΕπιστροφήΑρχείο csv