Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Το Internet στις Επιχειρήσεις

Έτος έκδοσης: 1998    Σελίδες: 38    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Η έκδοση αυτή παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για την κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας και την αξιοποίηση του δικτύου επικοινωνίας Internet.
Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για αυτούς που επιδιώκουν να προσαρμόσουν τη δράση και λειτουργία τους στις εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας και ειδικότερα της πληροφορικής.
Ο οδηγός αυτός αποτελεί ένα από τα προϊόντα του προγράμματος "Οι ΜΜΕ των ΟΤΑ", το οποίο υλοποιήθηκε από την ΕΕΤΑΑ, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ADAPT.

Αρχείο pdf

Επιστροφή