Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Οδηγός διαχείρισης ασφάλειας, στα τεχνικά έργα που εκτελεί η Αυτοδιοίκηση

Έτος έκδοσης: 2000    Σελίδες: 420    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Ο οδηγός αυτός αποτελείται από 4 τόμους από τους οποίους ο πρώτος ασχολείται με γενικά θέματα ενώ οι τρεις επόμενοι εξειδικεύουν σε θέματα ασφάλειας που αφορούν εργασίες τεχνικών έργων, εργοταξίου και εξοπλισμού.
Στους οδηγούς υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό καθώς και πίνακες της ελληνικής νομοθεσίας στους οποίους καταγράφονται νομοθετήματα που σχετίζονται με τεχνικά έργα.

Αρχείο pdf

Επιστροφή