Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Οι δομές για την ισότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Έτος έκδοσης: 2000    Σελίδες: 128    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Η έλλειψη στοιχείων για τις τοπικές δομές στήριξης γυναικών και για τα Γραφεία Ισότητας των Νομαρχιών, ώθησε την ΕΕΤΑΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος REDA "Σύστημα ενθάρρυνσης, στήριξης και προώθησης της απασχόλησης των γυναικών", να συγκροτήσει ομάδα ειδικών επιστημόνων, προκειμένου να καταγραφούν όχι μόνο τα παραπάνω στοιχεία αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται ή έχουν τη δυνατότητα - νομοθετικά και πρακτικά - να κινηθούν αυτές οι δομές.
Στην παρούσα μελέτη καταγράφονται οι ανάγκες, τα προβλήματα, αλλά και οι πιθανές λύσεις σε ό,τι αφορά στην ίδρυση και λειτουργία δομών στήριξης γυναικών. Αν και η καταγραφή των στοιχείων αναφέρεται στην τριετία 1996-1998, τα βασικά συμπεράσματα και οι προτεινόμενες λύσεις παραμένουν επίκαιρες και γι αυτό χρήσιμες.

Αρχείο pdf

Επιστροφή