Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Οδηγός Χρηματοδοτικών Εργαλείων

Έτος έκδοσης: 1998    Σελίδες: 64    Έχει εξαντληθεί

Με τον οδηγό αυτό η ΕΕΤΑΑ επιχειρεί αφενός μεν να κάνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους το υφιστάμενο χρηματοπιστωτικό και χρηματοοικονομικό σύστημα, αφετέρου δε να συμβάλλει στην αποσαφήνια των δυνατοτήτων που αυτό προσφέρει στις επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο οδηγός αυτός αποτελεί ένα από τα προϊόντα του προγράμματος "Οι ΜΜΕ των ΟΤΑ" που υλοποιήθηκε από την ΕΕΤΑΑ με συγχρηματοδότηση από την κοινοτική πρωτοβουλία ADAPT.
Ειδικότερα στον οδηγό αυτό έχουν συμπεριληφθεί:
- ο νόμος 2367/29.12.95
- στοιχεία για το Leasing - Χρηματοδοτική μίσθωση
- Venture Capital και εταιρείες κεφαλαίων επιχειρηματικών απαιτήσεων
- Αμοιβαίες εγγυήσεις

Αρχείο pdf

Επιστροφή