Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Οδηγός Αντλιών

Έτος έκδοσης: 2000    Σελίδες: 237    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Ο οδηγός αυτός περιγράφει αντλίες διαφόρων κατηγοριών ομβρίων, λυμάτων, αντλίες επιφανείας για ύδρευση και άρδευση, αντλίες γεωτρήσεων, αντίες προοδευτικής κοιλότητας καθώς και πιεστικά συγκροτήματα), που χρησιμοποιούνται σήμερα, με την ευκαιρία της χρηματοδότησης από το ΕΠΤΑ έργων υποδομής, σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων, σε βιολογικούς καθαρισμούς κ.λ.π.
Περιγράφονται τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών, ο τρόπος λειτουργίας και χρήσης τους και δίνονται κατά περίπτωση οδηγίες συντήρησης τους.

Αρχείο pdf

Επιστροφή