Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Οι Επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α' βαθμίδας)

Έτος έκδοσης: 2000    Σελίδες: 72    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Ο οδηγός αυτός πραγματεύεται ζητήματα, που απασχολούν συνεχώς όσους ασχολούνται με τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ, όπως:
- Εκπόνηση και εγκρίσεις μελετών,
- αναθέσεις έργων,
- διενέργεια προμηθειών,
- προσλήψεις και θέματα προσωπικού,
- σύναψη προγραμματικών συμβάσεων.

Αρχείο pdf

Επιστροφή