Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Οδηγός προς ΟΤΑ για τη βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών και κατοικίας

Έτος έκδοσης: 1998    Σελίδες: 34    Έχει εξαντληθεί

Η έκδοση αυτή αποσκοπεί στην ενημέρωση των ΟΤΑ στα θέματα και τις προτεραιότητες που θέτει η Habitat AGENDA για πόλεις και οικισμούς με ανθρώπινο πρόσωπο, με συνοχή και ασφάλεια, με ισονομία και ποιότητα ζωής.
Επίσης, αυτή η έκδοση επιδιώκει να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων και του ρόλου που έχουν οι ΟΤΑ για συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη των πόλεων και των οικισμών.

Αρχείο pdf

Επιστροφή