Κατάλογος εκδόσεων
Έντυπο παραγγελίας

Οι Επιχειρήσεις των ΟΤΑ (διδακτορική διατριβή Αθ. Τριανταφυλλοπούλου) (2004)
Οι χάρτες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2004)
Οργάνωση επισκέψεων αποδήμων στην Ελλάδα (2003)
Ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των διατάξεων μέχρι την εφαρμογή του Ν. 3013/2002 (2002)
Πρακτικός οδηγός για δραστηριότητες στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (2002)
Λεξικό των Διοικητικών Μεταβολών των Δήμων και Κοινοτήτων (1912 - 2001) (2002)
Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στα ΠΕΠ (ΚΠΣ 2002-2006). Οδηγός Σχεδιασμού (2002)
1ο Πενταετές Πρόγραμμα Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας 1997-2001 στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2002)
Ευρώ και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αναλυτικός Οδηγός Προετοιμασίας (2001)
Γ' ΚΠΣ - Συνοπτικός Οδηγός για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (2001)
Απόδημος Ελληνισμός (2001)
Χίος, Ψαρά, Οινούσσες. Χώρος και Πολιτισμός (2001)
Chios, Psara, Oenousses. Cultural Guide (2001)
Ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των διατάξεων μέχρι την εφαρμογή του Ν. 2753/1999 (2000)
Οδηγός Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ (2000)
Οδηγός ΔΕΥΑ - Σύσταση, Οργάνωση και Λειτουργία (2000)
Οδηγός διαχείρισης ασφάλειας, στα τεχνικά έργα που εκτελεί η Αυτοδιοίκηση (2000)
Οδηγός Σύστασης, Οργάνωσης και Λειτουργίας Ταμιακής Υπηρεσίας των Δήμων (2000)
Οδηγός Αντλιών (2000)
Δημόσια κτίρια για μία αειφόρο ανάπτυξη (2000)

ΕπιστροφήΑρχείο csv