Κατάλογος εκδόσεων
Έντυπο παραγγελίας

ΕΕΤΑΑ - Απολογισμός 1987 και Πρόγραμμα Δράσης 1988 (1988)
Ραδιόφωνο και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ίδρυση και λειτουργία Τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών (1988)
Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση (1988)
Η Προγραμματική Σύμβαση του Αμβρακικού (1988)
The Planning Contract of Amvrakikos (1988)
Διακοινοτική Συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία (1987)
Οργανωτική Δομή των ΟΤΑ (1987)
Εκτέλεση Έργων και Προμηθειών των ΟΤΑ (1987)
Οι Επιχειρήσεις των ΟΤΑ (1987)
Τα Οικονομικά των ΟΤΑ (1987)
Φορολογική Αποκέντρωση. Το Φορολογικό Σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα (1987)
Μελέτη σκοπιμότητας και Οργάνωσης του Αναπτυξιακού Κέντρου Ορεινού Μυλοποτάμου (1987)
Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελεχών για τα ΜΟΠ (1987)
Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελεχών Επιχειρήσεων των ΟΤΑ (1987)
Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Ελληνική Περιφέρεια (Α' έκδοση) (1987)
Ενημερωτικό Δελτίο για τα στελέχη και τους συνεργάτες της ΕΕΤΑΑ (Νο 1) (1986)
Απολογισμός Δράσης της ΕΕΤΑΑ (1986)
Τοπική Ανάπτυξη: Ουτοπία ή Πρόκληση (1986)
Απογραφή Επιμορφωτικών Προγραμμάτων (1986)
Μελέτη Μηχανοργάνωσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) (1986)

ΕπιστροφήΑρχείο csv