Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Οδηγός πεζοδρόμησης

Έτος έκδοσης: 2000    Σελίδες: 150    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Ο οδηγός αυτός σκοπεύει στη διευκόλυνση των τοπικών φορέων για την υλοποίηση προγραμμάτων κατασκευής πεζοδρόμων κοντά σε σχολεία.
Λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τη διατήρηση του χαρακτήρα της περιοχής κατά τη φάση της μελέτης διαμόρφωσης του δικτύου πεζοδρόμων και αποφεύγει την αντιγραφή του αστικού μοντέλου πεζοδρόμησης.
Περιέχει αναλυτικά τα στάδια υλοποίησης ενός πεζόδρομου (προγραμματισμός, χαρακτηρισμός, μελέτη, κατασκευή) με διάγραμμα ενεργειών του Δήμου, εκτιμώμενο χρόνο κατά ενέργεια και συνολικά καθώς και υποδείγματα κειμένων αποφάσεων, συμβάσεων, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κ.λ.π.
Τέλος, στα παραρτήματά του παρατίθενται παραδείγματα μελετών πεζοδρόμων από ΤΥΔΚ και Τεχνική Υπηρεσία Δήμου, αντίστοιχα.

Αρχείο pdf

Επιστροφή