Κατάλογος εκδόσεων
Έντυπο παραγγελίας

Οδηγός νέων δημοτικών αρχών - Σύστημα διακυβέρνησης (2014)
Οδηγός νέων δημοτικών αρχών - Ορκωμοσία - Δημαιρεσίες (2014)
Οδηγός νέων δημοτικών αρχών - Εποπτεία - Έλεγχος στις πράξεις και τα όργανα της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (2014)
Οι Δήμοι σε αριθμούς (2013) (2013)
Οι Δήμοι σε αριθμούς (2012) (2012)
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα "Καλλικράτης" (Οκτώβριος 2012) Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) (2012)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Ο Ρόλος των Αιρετών Συμβούλων στο νέο Δήμο (2011)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Η Απασχόληση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (2011)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Αυτοδιοίκηση (2011)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Πολιτική Προστασία και Αυτοδιοίκηση (2011)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Περιβαλλοντική Διαχείριση και Τοπική Αυτοδιοίκηση (2011)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Ενδοδημοτική Αποκέντρωση (2011)
Καλλικράτης. Η Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση. Συγκριτικά στοιχεία και πολιτικές. (2011)
Καλλικράτης. Οδηγός του Δημότη. Υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις του Δήμου. Χάρτα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Δημότη (2011)
Καλλικράτης. Οδηγός του Πολίτη. Υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις της Περιφέρειας. Χάρτα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Πολίτη (2011)
Τα έργα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποστήριξης "Καλλικράτης". (2011)
Καλλικράτης. Πολιτική Προστασία και Αυτοδιοίκηση (2011)
Καλλικράτης. Ο ρόλος των Αιρετών Συμβούλων στη νέα Περιφέρεια (2011)
Καλλικράτης. Η απασχόληση στην Αυτοδιοίκηση. Η περίπτωση της Περιφέρειας (2011)
Καλλικράτης. Η απασχόληση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (2011)

ΕπιστροφήΑρχείο csv