Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Οδηγός Σύστασης, Οργάνωσης και Λειτουργίας Ταμιακής Υπηρεσίας των Δήμων

Έτος έκδοσης: 2000    Σελίδες: 90    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει θέματα που αφορούν τη σύσταση, οργάνωση και σωστή λειτουργία των ταμιακών υπηρεσιών των Δήμων.
Συγκεκριμένα στον οδηγό αυτό περιγράφονται οι διαδικασίες σύστασης της ταμιακής υπηρεσίας, η οργανωτική δομή της υπό σύσταση υπηρεσίας, καθώς και η ροή των εργασιών και η βασική λειτουργία της.
Παρατίθενται επίσης υποδείγματα των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου, υποδείγματα των εντύπων που χρησιμοποιεί η Ταμιακή Υπηρεσία, τα σχετικά με την Ταμιακή Υπηρεσία άρθρα του Δ.Κ.Κ., καθώς και ολόκληρο το Β.Δ. 17-5/1959 "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων" στο οποίο στηρίζεται η λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ.

Αρχείο pdf

Επιστροφή