Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Οδηγός αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ

Έτος έκδοσης: 2000    Σελίδες: 56    Έχει εξαντληθεί

Ο οδηγός στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των εμπορικών ακινήτων των ΟΤΑ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σκοπιμότητα για τη χρήση των ακινήτων.
Η φιλοσοφία του οδηγού ακολουθεί τη λογική εννέα (9) βημάτων, κάθε ένα από τα οποία αποτελεί θεματική ενότητα με συγκεκριμένο αριθμό στοιχείων (πεδία).
Το βήμα 1 τοποθετεί το ακίνητο στο χώρο, τα βήματα 2,3,4 παρουσιάζουν την τεχνική, πολεοδομική, και νομική ταυτότητά του, τα βήματα 5,6 αναλύουν την εμπορικότητά του, το βήμα 7 εκτιμά την ανοικτή εμπορική αξία του, το βήμα 8 εξετάζει θέματα φορολογίας και το βήμα 9 προτείνει τρόπους αξιολόγησης.
Για κάθε βήμα, όπου είναι τεχνικά εφαρμόσιμο αναφέρεται παράδειγμα.
Στο παράρτημα του οδηγού παρατίθεται σχέδιο δημιουργίας Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης Ακίνητης Περιουσίας (ΔΑΕΑΠ).

Αρχείο pdf

Επιστροφή