Κατάλογος εκδόσεων
Έντυπο παραγγελίας

Τα Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα και ο ρόλος των ΜΟΠ στην υλοποίησή τους (1990)
Οδηγός για την αισθητική και λειτουργική βελτίωση των εντύπων των ΟΤΑ (1990)
Νομαρχιακά Συμβούλια: Ιστορία, Λειτουργία, Προοπτικές (Μια πρώτη προσέγγιση) (1990)
Οδηγός Διάγνωσης της Αγροτικής Οικονομίας σε Τοπικό Επίπεδο (1990)
Oι Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες και η δυνατότητα δημιουργίας επιχειρήσεων απο την Τοπική Αυτοδιοίκηση (1990)
Οδηγός σε θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος για τους ΟΤΑ (1989)
Θέματα Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (1989)
Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (1989)
Μελέτη Μηχανοργάνωσης των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (1989)
Local Development (1989)
Η Καταστατική Θέση και οι Συνθήκες Εργασίας των Αιρετών της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (1989)
Νέοι Θεσμοί της Τοπική Αυτοδιοίκηση (1989)
Οδηγός Επιχειρηματικής Δράσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου (1989)
Η Φορολογία των Ακινήτων ως μέσο χρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (1989)
ΕΕΤΑΑ - Απολογισμός 1988 και Πρόγραμμα Δράσης 1989 (1989)
Θέματα Δημοσιονομικής Αποκέντρωσης (1988)
Η Χρήση της Δημοσιότητας στην Τοπική Ανάπτυξη. Η Δημοσιότητα των Ελληνικών ΜΟΠ (1988)
ΕΕΤΑΑ - Απολογισμός 1987 και Πρόγραμμα Δράσης 1988 (1988)
Ραδιόφωνο και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ίδρυση και λειτουργία Τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών (1988)
Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση (1988)

ΕπιστροφήΑρχείο csv