Κατάλογος εκδόσεων
Έντυπο παραγγελίας

Οι Χωρικές Στρατηγικές στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-2020 (2023)
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ - Αναπτυξιακές κατευθύνσεις και χρηματοδοτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2021 - 2027 (2023)
ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - Υφιστάμενη κατάσταση και προτάσεις για αναπτυξιακές κατευθύνσεις (2023)
50 Καλές Πρακτικές Ευρωπαϊκών ΟΤΑ (2023)
Οι OTA σε αριθμούς (2022) (2022)
Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Στρατηγικές (ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ) στα Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 - 27 (2022)
ΕΣΠΑ 2021 - 2027 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (2022)
Η Μεταρρυθμιστική Τεχνική μέσα απο την Ιστορική Εξέλιξη των Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων (2022)
Τυπικές Πολιτικές Κοινωνικής Φροντίδας των Δήμων στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια (2022)
Νέο σύστημα κατανομής κεντρικών αυτοτελών πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2022)
Οι OTA σε αριθμούς (2019) (2020)
Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 2019 σε αριθμούς (2019)
Οι OTA σε αριθμούς (2017) (2017)
ΕΣΠΑ 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση (2016)
Καλές πρακτικές στον τομέα του πολιτισμού προς όφελος των τοπικών κοινωνιών (2016)
Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση και Δια Βίου Μάθηση (2015)
Οδηγός καλών πρακτικών (2015)
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα "Καλλικράτης" (Ιούνιος 2014) Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) (2014)
Οι Δήμοι σε αριθμούς (2014) (2014)
Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 2014 σε αριθμούς (2014)

Προηγούμενη123456789Επόμενη

ΕπιστροφήΑρχείο csv