Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Οδηγός Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ

Έτος έκδοσης: 2000    Σελίδες: 270    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Ο οδηγός αυτός αποσκοπεί στο να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τη σύσταση, οργάνωση και ορθή λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας των Δήμων.
Περιλαμβάνει θέματα που αφορούν:
- το ισχύον νομικό πλαίσιο
- την οργάνωση της Τεχνικής Υπηρεσίας
- τις σχέσεις της με άλλες Υπηρεσίες, με Αρχές και με το κοινό
- τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας
- την νομική υποστήριξη (Νομοθεσία) για τη λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας
- τον εξοπλισμό και το λογισμικό υποστήριξης της λειτουργίας της

Αρχείο pdf

Επιστροφή