Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Κανόνες ανάθεσης και εκτέλεσης μελετών, έργων, προμηθειών και εργασιών από τους ΟΤΑ

Έτος έκδοσης: 2000    Σελίδες: 134    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Η έκδοση αυτή έχει σκοπό να δώσει μία συμπυκνωμένη ενημέρωση τόσο για τις έννοιες όσο και για τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των μελετών, των έργων, των προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών από τους ΟΤΑ.
Στην έκδοση συμπεριλαμβάνονται επίσης και "Συλλογές" εξέλιξης της Νομοθεσίας, που περιλαμβάνουν τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εθνική νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Αρχείο pdf

Επιστροφή