ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Ξενώνας Φιλοξενίας Δήμου Βόλου

  Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Βόλου λειτουργεί από τις 24 Σεπτεμβρίου 2013. Η διεύθυνση και το τηλέφωνο του Ξενώνα παραμένουν απόρρητα για λόγους ασφαλείας των φιλοξενουμένων γυναικών και των παιδιών τους. Παρόλο αυτά, ως μέσο επικοινωνίας με τον Ξενώνα, υπάρχει το email: xfkg.dvolou@gmail.com

  Η λειτουργία του Ξενώνα, η οποία στηρίζεται στις βασικές αρχές του Κανονισμού λειτουργίας Ξενώνων Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, που διαμορφώθηκαν από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, είναι καθημερινή, όλο το 24ωρο. Η Δομή έχει την δυνατότητα να φιλοξενήσει και να παρέχει ασφαλές καταφύγιο σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας μαζί με τα παιδιά τους και έχει δυναμικότητα είκοσι ατόμων.

  Εκτός από την διαμονή (στέγη και διατροφή), ο Ξενώνας παρέχει ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο αποτελείται από δύο κοινωνικούς λειτουργούς, μια ψυχολόγο, ένα στέλεχος διοικητικής υποστήριξης (Διαχειριστή), ένα εξωτερικό συνεργάτη παιδοψυχολόγο και ένα άτομο γενικό βοηθητικό προσωπικό.

  Ο Δήμος Βόλου έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας και στα παιδιά τους. Επίσης έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας και με τον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου για τη δωρεάν παροχή νομικών υπηρεσιών.

  Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Βόλου εντάσσεται στην πράξη με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07»

  Επιστροφή