ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Ξενώνας Φιλοξενίας Δήμου Τρίπολης

  Ο Δήμος Τρίπολης, στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον Άξονα Προτεραιότητας 07» από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», ίδρυσε και λειτουργεί τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών από τις 30 Δεκεμβρίου 2013.

  Ο Ξενώνας στελεχώνεται από Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Διοικητικό, Παιδαγωγό και Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό.

  Στον Ξενώνα μπορούν να φιλοξενηθούν γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας μαζί με τα παιδιά τους, μέχρι την ηλικία των 18 ετών, εφόσον πρόκειται για κορίτσια, και των 12, εφόσον πρόκειται για αγόρια. Οι γυναίκες και τα παιδιά τους μπορούν να φιλοξενηθούν έως 3 μήνες. Υπάρχει η δυνατότητα, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, να αναπροσαρμόζεται το χρονικό διάστημα παραμονής στον ξενώνα φιλοξενίας.

  Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών μπορεί να φιλοξενήσει έως και είκοσι γυναίκες και τα παιδιά τους. Λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσης και δίνει τη δυνατότητα στη γυναίκα και τα παιδιά της να φιλοξενηθεί με ασφάλεια παρέχοντας ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, υπηρεσίες υγείας και τις Αρχές. Διευκολύνει, επίσης, την πρόσβαση των ωφελούμενων σε φορείς για απασχόληση και εκπαίδευση.

  Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών επιδιώκει, εν γένει, την ενδυνάμωση της γυναίκας για το επόμενο βήμα στη ζωή της, σε όποια απόφαση, ώστε να επανενταχθεί σε μια καθημερινότητα χωρίς βία, με ή χωρίς τον σύντροφό της.

  Δείτε φωτογραφίες από τον Ξενώνα.

  Επιστροφή