ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Ξενώνας Φιλοξενίας Δήμου Θεσσαλονίκης

  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, της ΓΓΙΦ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας», ίδρυσε και λειτουργεί Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας από 1 Αυγούστου 2013.

  Ο Ξενώνας στεγάζεται σ’ ένα ιδιόκτητο και αυτόνομο κτίριο του δήμου Θεσσαλονίκης. Έχει τη μορφή ενός ζεστού και όμορφου σπιτικού, που αποτελείται από υπνοδωμάτια, χωρητικότητας είκοσι κλινών, κουζίνα, καθιστικό – τραπεζαρία, αυτόνομα WC καθώς και δύο χώρους συμβουλευτικής για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό.

  O χώρος στελεχώνεται από 1 Κοινωνική Λειτουργό, 1 Ψυχολόγο, 1 Ψυχολόγο με Ειδίκευση στα παιδιά, Φύλακες, και 1 Υπάλληλο Γενικών Καθηκόντων. Παρέχει ασφαλή διαμονή στις γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους και προστασίας τους από το θύτη. Στον Ξενώνα φιλοξενούνται γυναίκες θύματα βίας μαζί με τα παιδιά τους ανεξαρτήτου εθνικότητας, θρησκείας, ηλικίας και νομικής υπόστασής τους καθώς επίσης και θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking).

  Οι φιλοξενούμενες γυναίκες και τα παιδιά τους μπορούν να φιλοξενηθούν έως τρεις (3) μήνες. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο αναπροσαρμόζεται το χρονικό διάστημα παραμονής στον ξενώνα φιλοξενίας.

  Ο Ξενώνας παρέχει στις γυναίκες που φιλοξενεί και στα παιδιά τους στέγη, προστασία, ασφάλεια, ψυχολογική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό και όταν κριθεί αναγκαίο γίνεται παραπομπή ή συνοδεία των γυναικών προς τις Αρχές και τις υπηρεσίες υγείας.

  Επιπλέον, διευκολύνεται η πρόσβασή τους σε φορείς προώθησης στην απασχόληση, εκπαίδευση – κατάρτιση, υγεία και πρόνοια.

  Σκοπός όλων των παραπάνω είναι η ενδυνάμωση και η αυτενέργεια της γυναίκας, προκειμένου ο ξενώνας να αποτελέσει τον ενδιάμεσο σταθμό για το επόμενο βήμα στη ζωή τους.

  Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης

  Επιστροφή