ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Ξενώνας Φιλοξενίας Δήμου Λαμιέων

  Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων βίας του Δήμου Λαμιέων λειτουργεί από την 1η Ιουνίου 2013 και είναι ο 2ος Ξενώνας του Προγράμματος της Γ.Γ.Ι.Φ. που λειτούργησε πανελλαδικά

  Στον Ξενώνα φιλοξενούνται γυναίκες θύματα έμφυλης βίας μαζί με τα παιδιά τους, εφόσον πρόκειται για κορίτσια έως 18 ετών και αγόρια έως 12 ετών. Στην περίπτωση των ανήλικων αγοριών οι φορείς παραπομπής λαμβάνουν υπόψη τους το όριο ηλικίας των 12 ετών και αναλαμβάνουν την ευθύνη να παραπέμψουν το άρρεν τέκνο σε αρμόδιο, για την ηλικία του, φορέα φιλοξενίας. Οι φιλοξενούμενες γυναίκες και τα παιδιά τους μπορούν να φιλοξενηθούν έως 3 μήνες, ενώ ανάλογα με την περίπτωση και αν κριθεί αναγκαίο από το επιστημονικό προσωπικό και τη Διοίκηση του Ξενώνα, η διάρκεια φιλοξενίας μπορεί να παραταθεί. Ο Ξενώνας έχει δυναμικότητα 20 κλινών και 2 βρεφικών κρεβατιών.

  Υπηρεσίες που παρέχονται :

  • Φιλοξενία των γυναικών και των παιδιών τους. Διαμονή σε χώρο ασφαλή και απόρρητο και πλήρη σίτιση
  • Κοινωνική στήριξη από Κοινωνικό Λειτουργό
  • Ψυχολογική στήριξη από Ψυχολόγο και Παιδοψυχολόγο
  • Επαγγελματική συμβουλευτική
  • Νομική στήριξη, σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών

  Στελέχωση – Ώρες Λειτουργίας :

  Ο Ξενώνας στελεχώνεται από Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο, Παιδοψυχολόγο, Διοικητικό Υπάλληλο, Υπάλληλο Γενικών Καθηκόντων και 3 φύλακες. Ο Ξενώνας λειτουργεί καθημερινά, όλο το εικοσιτετράωρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου

  Παραπομπή στον Ξενώνα (μετά από συνεννόηση για επιβεβαίωση διαθεσιμότητάς κλινών)

  Οι παραπομπές στον Ξενώνα γίνονται από :

  • Τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γ.Γ.Ι.Φ.
  • Τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων
  • Τις Υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)

  Πληροφορίες :

  • Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Λαμιέων : Φλέμιγκ και Ερ. Σταυρού, 351 00 Λαμία, τηλ. 22313 51024 (07:30-15:00)
  • Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λαμίας :Λεωνίδου 9-11, 351 00 Λαμία, 22310 20059 (08:00-16:00)
  • 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 : (00:00-24:00)

  Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του Δήμου Λαμιέων

  Επιστροφή