ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Ξενώνας Φιλοξενίας Δήμου Κέρκυρας

  Στο Δήμο Κέρκυρας λειτουργεί Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας, ο οποίος χρηματοδοτείται από το έργο «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

  Ο Ξενώνας λειτουργεί όλες τις ημέρες του έτους και όλο το εικοσιτετράωρο, παρέχοντας στις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας και τα παιδιά τους, ασφαλή διαμονή, ψυχοκοινωνική στήριξη, ώστε να αντιμετωπίσουν τόσο τα προβλήματα που προκύπτουν από την εν λόγω συνθήκη, όσο και τις τραυματικές τους εμπειρίες, και είναι στελεχωμένος με εξειδικευμένο προσωπικό:

  • Κοινωνική Λειτουργό
  • Ψυχολόγο
  • Παιδοψυχολόγο
  • Διοικητικό
  • Διοικητικό υπάλληλο
  • Υπάλληλο γενικών καθηκόντων

  Τα στελέχη του Ξενώνα υποδέχονται, προστατεύουν και στηρίζουν τις γυναίκες και τα παιδιά τους, που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας, σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική, οικονομική, συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (trafficking), ανεξαρτήτως θρησκείας, ηλικίας ή εθνικότητας. Επίσης στοχεύουν στην ενδυνάμωση και επανένταξη της γυναίκας στην κοινωνία με ατομικές και ομαδικές συνεδρίες.

  Αυτή η κοινωνική δομή δύναται να φιλοξενήσει έως είκοσι γυναίκες μαζί με τα παιδιά τους, ενώ η παραμονή κάθε γυναίκας στον Ξενώνα μπορεί να διαρκέσει έως και τρεις μήνες, με δυνατότητα παράτασης, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

  Τα τηλέφωνα επικοινωνίας και η ταχυδρομική διεύθυνση του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους είναι απόρρητα. Οι γυναίκες - θύματα βίας θα μπορούν να απευθύνονται στους φορείς παραπομπής:

  • στην Τηλεφωνική Γραμμή SOS στο 15900 όλο το εικοσιτετράωρο
  • στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κέρκυρας της Γ.Γ.Ι.Φ. στο 26610-47396 και
  • στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κέρκυρας στο τηλέφωνο 26613-62123.

  Δείτε τις φωτογραφίες από τον Ξενώνα του Δήμου

  Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του Δήμου Κέρκυρας

  Επιστροφή