ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Ξενώνας Φιλοξενίας Δήμου Αχαρνών

  Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών-θυμάτων Βίας και των παιδιών τους του Δήμου Αχαρνών λειτουργεί από τις 3 Ιουνίου 2013, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, της ΓΓΙΦ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών για την καταπολέμηση της βίας».

  Στον Ξενώνα, συνολικής χωρητικότητας είκοσι ατόμων, φιλοξενούνται γυναίκες θύματα όλων των μορφών βίας(ενδο-οικογενειακή, βιασμός, trafficking, σεξουαλική παρενόχληση) μαζί με τα παιδιά τους μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ ετών, εφόσον πρόκειται για κορίτσια, και των δώδεκα, εφόσον πρόκειται για αγόρια. Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

  Ο Ξενώνας διαθέτει επαρκή μέτρα για την ασφάλεια των φιλοξενούμενων και προσφέρει ασφαλή διαμονή που περιλαμβάνει στέγη και διατροφή έως 3 μήνες με δυνατότητα παράτασης.

  Ο χώρος στελεχώνεται από κοινωνική λειτουργό, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, διοικητικό υπάλληλο, υπάλληλο γενικών καθηκόντων καθώς και 4 φύλακες. Παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη στις γυναίκες και διευκολύνει την πρόσβαση τους σε νομική συμβουλευτική, σε φορείς προώθησης στην απασχόληση, εκπαίδευση – κατάρτιση, υγεία και πρόνοια.

  Στόχος όλων των παραπάνω είναι η ενδυνάμωση και η αυτενέργεια των γυναικών ώστε να συνεχίσουν τη ζωή τους σε νέες βάσεις απαλλαγμένες από τη βία.

  Οι παραπομπές στον Ξενώνα γίνονται από τους ακόλουθους φορείς :

  • τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων,
  • τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών και τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, και
  • τις Υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)

  Δείτε φωτογραφίες του Ξενώνα

  Επιστροφή