ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Χαλκιδέων

  Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Χαλκιδέων ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 9 Σεπτεμβρίου 2013.

  Στεγάζεται στο κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων στη διεύθυνση Αγίου Παντελεήμoνος & Πολυτεχνείου, Βασιλικό ΤΚ 34002. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

  Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής συμβουλευτικής & πληροφόρησης και συνεργαζεται με τους τοπικούς φορείς και τις κοινωνικές υπηρεσίες της περιοχής.

  Στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειουργό, Ψυχολόγο και Κοινωνιολόγο. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και καλύπτοναι αό το απόρρητο συμβουλευτικής.

  Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» στους άξονες προτεραιότητας 07,08,09 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

  Τηλέφωνο : 22213 51826 – 2221351827

  e_mail: skg.xalkideon@0932.syzefxis.gov.gr

  Επιστροφή