ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Ρεθύμνης

    

  Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Ρεθύμνης λειτουργεί από τις 26 Ιουνίου 2013 στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 98.

  Ο Δήμος για τη λειτουργία του Κέντρου χρηματοδοτείται από την Πράξη "Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της Βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης" του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013".

  Το Κ.Σ υπηρεσία πρώτης γραμμής, στοχεύει στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και παρέχει πολλαπλές υπηρεσίες στις γυναίκες θύματα βίας.

  Πιο συγκεκριμένα, παρέχει ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση σε θέματα ισότητας φύλων, ψυχοκοινωνική συμβουλευτική, νομική πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών-θυμάτων βίας και τους σχετικούς νόμους, υπηρεσίες παραπομπής ή συνοδείας -όποτε απαιτείται- των θυμάτων σε ξενώνες, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, σε κέντρα υγείας και ψυχικής υγείας, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς προώθησης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, σε φορείς προστασίας - στήριξης παιδιών κ.α.

  Επίσης, σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο παρέχει νομική συμβουλευτική σε διαδικαστικά θέματα όπως η υποβολή μήνυσης, καταγγελίας, ασφαλιστικών μέτρων, διαζυγίου, διεκδίκηση επιμέλειας παιδιών αλλά και παροχή νομικών υπηρεσιών.

  Στόχος του Κ.Σ είναι και η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας σε όλες τις μορφές της, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο αλλά και η ανάπτυξη συνεργασίας και δικτύωσης με τους θεσμικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών για την

  κάλυψη των αναγκών των γυναικών που υφίστανται βία. Γι’ αυτό το Κέντρο βρίσκεται σε συνεχή και άμεση συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ), τον Ο.Κ.Α.Ν.Α, το Γενικό Νοσοκομείο καθώς και τους υπόλοιπους φορείς του Δήμου Ρεθύμνης.

  Οι υπηρεσίες που παρέχει το Κ.Σ. είναι δωρεάν και διακατέχονται από το απόρρητο όπως αυτό ορίζεται στο Νόμο 3471/2006 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής.

  Στον χώρο του Κέντρου υπάρχει διαμορφωμένη αίθουσα στην οποία πραγματοποιούνται οι ατομικές συνεδρίες των γυναικών με τους Κοινωνικούς Επιστήμονες καθώς και χώρος προσωρινής παραμονής των συμβουλευόμενων γυναικών και των παιδιών τους όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

  Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών απαρτίζεται από μία (1) Κοινωνιολόγο, μία (1) Κοινωνική Λειτουργό και μία (1) Ψυχολόγο, ενώ η δημοτική αρχή έχει στο προγραμματισμό της η δομή να αποκτήσει και νομική στήριξη.Το Κ.Σ λειτουργεί εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν ραντεβού.

  Δείτε την αφίσα και το τρίπτυχο του Δήμου Ρεθύμνης.

  Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του Δήμου Ρεθύμνης

  Επιστροφή