ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Περιστερίου

  Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Περιστερίου ξεκίνησε την λειτουργία του στις 27 Ιουνίου του 2013. Το Κέντρο εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο 61 δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών (ενδο-οικογενειακή, βιασμός, trafficking, σεξουαλική παρενόχληση) που σχεδίασε και δημιουργεί η Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013.

  Η διεύθυνση του Συμβουλευτικού είναι: Εθνάρχου Μακαρίου 1, στο Δήμο Περιστερίου. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι: 2105783265 και το e-mail: skg@peristeri.gr. Το Συμβουλευτικό ακολουθώντας τα σύγχρονα μοντέλα επικοινωνίας-ενημέρωσης των καιρών μας διατηρεί μία ανοιχτή ομάδα σε φορείς κοινωνικής δικτύωσης ( Facebook ) με το όνομα: ‘ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ’, καθώς επίσης και ένα BlogSpot στην εξής διεύθυνση: womenaidperisteri.blogspot.gr με σκοπό την προσέγγιση-ενημέρωση και νεότερων σε ηλικία γυναικών.

  Το κέντρο στελεχώνεται από μία ψυχολόγο, μία κοινωνική λειτουργό και έναν κοινωνιολόγο ενώ έχει προγραμματιστεί από τον Δήμο και η κάλυψη της θέσης του νομικού. Προς το παρόν η νομική συμβουλευτική γίνεται ύστερα από συνεννόηση- συνεργασία του κέντρου με την νομική υπηρεσία του Δήμου. Το κέντρο παρέχει δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης (κοινωνική, ψυχολογική, νομική) και τηρείται το απόρρητο της συμβουλευτικής. Στόχος του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι επιπλέον η ενημέρωση και η πληροφόρηση του κοινού (πολιτών και φορέων) για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών μέσα από τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ημερίδων.

  Απευθύνεται σε γυναίκες που έχουν υποστεί ή υφίστανται έμφυλη ενδοοικογενειακή βία. Συνεργάζεται με φορείς του Δήμου (κοινωνική υπηρεσία, βοήθεια στο σπίτι, Οδοιπορικό, Κέντρο Υγείας, Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Δήμου), την γραμμή 15900, τα υπόλοιπα Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας της ΓΓΙΦ καθώς επίσης και με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Συστεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου με ευκολία πρόσβασης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και δικό του παρκινγκ. Μέσα στους χώρους του διατηρεί και μια παιδική γωνιά για τους μικρούς επισκέπτες του παρέχοντας την δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησής τους.

  Δείτε το φυλλάδιο του Συμβουλευτικού Κέντρου

  Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του Δήμου Περιστερίου

  Επιστροφή