ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Καλαμάτας

  Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Καλαμάτας ξεκίνησε τη λειτουργία τού, τον Αυγούστου του 2013. Εξυπηρετεί όλο το νομό Μεσσηνίας αλλά και το νομό Λακωνίας.

  Οι υπηρεσίες που παρέχει δωρεάν αφορούν κυρίως συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε γυναίκες και στόχος είναι η πρόληψη, η παρέμβαση και η καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών. Επίσης, παρέχονται υπηρεσίες παραπομπής και συνοδείας όποτε απαιτείται. Τέλος, παρέχει δωρεάν υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης απο δικηγόρο-εξωτερική συνεργάτιδα, που συνεργάζεται ο Δήμος.

  Το Κέντρο είναι στελεχωμένο από μία κοινωνική λειτουργό, μία ψυχολόγο και μία κοινωνιολόγο. Στέγαζεται σε νεοκλάσικο κτίριο του Δήμου, στην οδό Περρωτού και Μαντίκλου. Το σημείο που βρίσκεται το κτίριο εξασφαλίζει εύκολη και διακριτική πρόσβαση για τις συμβουλευόμενες.

  Ο Δήμος για τη λειτουργία του Κέντρου χρηματοδοτείται από την Πράξη "Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της Βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας" του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013"

  Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο του Δήμου

  Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του Δήμου Καλαμάτας

  Επιστροφή