ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Ελευσίνας

  Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ελευσίνας, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020, με τίτλο πράξης : «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Ελευσίνα» με κωδικό ΟΠΣ 5021585.

  Η έναρξη λειτουργίας του Σταθμού έγινε στις 6/5/2019 και τα εγκαίνιά του έλαβαν χώρα στις 17/5/2019.

  Σκοπός του Συμβουλευτικού Σταθμού είναι η δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε γυναίκες που έχουν υποστεί βία ή/και πολλαπλές διακρίσεις.

  Ο Συμβουλευτικός Σταθμός στελεχώνεται από Νομικό, Κοινωνικό Λειτουργό, Κοινωνιολόγο και Ψυχολόγο, που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως:

  • Ψυχοκοινωνική στήριξη
  • Νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση για δικαιώματα των θυμάτων, τη σχετική νομοθεσία, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή καταγγελίας, μήνυσης κλπ.
  • Παραπομπή ή συνοδεία των ωφελούμενων γυναικών όπου αυτό απαιτείται, σε ξενώνες φιλοξενίας, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, σε δικαστήρια, νοσοκομεία, σε φορείς κοινωνικής πολιτικής κλπ.
  • Υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής και πληροφόρησης.

  Ωφελούμενες αυτών των υπηρεσιών υποστήριξης είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί/υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή/και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, προσφύγισσες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.).

  Σημειώνεται ότι δεν τίθεται περιορισμός ως προς τη γεωγραφική προέλευση των ωφελουμένων γυναικών.
  Ο  Συμβουλευτικός Σταθμός σε συνεργασία με το οριζόντιο σχέδιο δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης που υλοποιείται από την Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
  Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Ελευσίνας στεγάζεται επί της οδού Ρήγα Φεραίου 70, εντός του κτηρίου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
  Ώρες λειτουργίας: 07:30 – 15:30
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 1601 437
  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: violence@1822.syzefxis.gov.gr
  Σελίδα Facebook: Συμβουλευτικός Σταθμός Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Ελευσίνας

   

  Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του Δήμου Ελευσίνας

  Επιστροφή