ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

  Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Βέροιας

  Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας λειτουργεί από τις 09 Οκτωβρίου 2014 και εδρεύει στη Βέροια, στην οδό Καπετάν Άγρα 3Α. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι: 23310-65304 και το e-mail της δομής isotita@veria.gr. Το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου είναι: Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 – 15:00.

  Αποτελεί υπηρεσία πρώτης γραμμής, παρέχει πολλαπλές υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες (κοινωνική, ψυχολογική, νομική) και στοχεύει στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Προσφέρει υπηρεσίες παραπομπής ή συνοδείας των θυμάτων όποτε αυτό απαιτείται, υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης καθώς επίσης και δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας.

  Το Κέντρο είναι στελεχωμένο από μία κοινωνική λειτουργό και μία ψυχολόγο, ενώ η δημοτική αρχή έχει στον προγραμματισμό της η δομή να αποκτήσει και νομική στήριξη.

  Ο Δήμος για τη λειτουργία του Κέντρου χρηματοδοτείται από την Πράξη "Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της Βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης" του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013".

  Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του Δήμου Βέροιας

  Επιστροφή