ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Πρόγραμμα "Καλλικράτης" - Ημερίδες Νομικών Προσώπων

  Ημερίδες ενημέρωσης σε θέματα
  οργάνωσης και λειτουργίας των νέων Ν.Π.Δ.Δ. και των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Δήμων

  στο πλαίσιο της πράξης
  «Υποστήριξη των Δήμων και των Περιφερειών στην εφαρμογή των ρυθμίσεων του Ν. 3852/2010 για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών»,
  η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

  Επιστροφή